Wat komt er kijken bij een overlijden?

Er moet veel geregeld worden. Deze checklist helpt je bij de belangrijkste punten.
Er moet veel geregeld worden. Deze checklist helpt je bij de belangrijkste punten.

Wat moet er gebeuren na een overlijden?

Er moet direct veel geregeld worden. Deze checklist zet de belangrijkste punten op een rij.

Als een naaste overlijdt, moet er in een korte periode veel geregeld worden. Hieronder vindt u de belangrijkste punten op een rij. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via het gratis informatienummer 0800-0058. Ook uw uitvaartverzorger kan u verder helpen.

Liever een lijst om uit te printen? Download de PDF

Melding van overlijden

 • Waarschuw de dienstdoende (huis)arts om het overlijden officieel vast te stellen.
 • Bel ons centrale nummer 0800-0058 om in contact te komen met een uitvaartverzorger. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar.
 • Breng directe familieleden en vrienden op de hoogte.
 • Bij overlijden door een ongeval: bel de verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon. Denk bijvoorbeeld aan een reisverzekering, een levens- of ongevallenverzekering.
 • Kent u de overledene zelf niet? Waarschuw dan de politie: 0800 8844. Zij nemen het verder van u over.
 • Bij overlijden tijdens verblijf in het buitenland: bel de alarmcentrale van de reisverzekering. Zijn zij niet aanwezig of is dit niet bekend: neem contact op met de reisorganisatie en anders met de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Inventariseren van de wensen voor de uitvaart

 • Heeft de overledene een donorcodicil? De (huis)arts die het overlijden vaststelt zal hiervoor het Donorregister raadplegen.
 • Ga na of er een testament en/of laatste wilsbeschikking is opgesteld. U kunt dit navragen bij het Centraal Testamentenregister: online via www.notaris.nl/centraal-testamentenregister of telefonisch: 0900 114 4114.
 • Bedenk waar de overledene opgebaard moet worden: thuis of (bijvoorbeeld) in een uitvaartcentrum. De uitvaartverzorger kan u informeren over de mogelijkheden.
 • Ga na of de overledene zijn/haar uitvaartwensen heeft vastgelegd. Bijvoorbeeld in een document bij de uitvaartpolis of bij de uitvaartmaatschappij. Vraag de uitvaartverzorger naar eventuele vastgelegde uitvaartwensen van de overledene.
 • De uitvaartverzorger kan u informeren over alle mogelijkheden en keuzes rondom de uitvaart. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor de kist, de rouwkaart, een overlijdensadvertentie, bloemen, vervoer of muziek.
Door de gemeente wordt een verklaring van overlijden opgemaakt, waarvan een uittreksel wordt afgegeven. Bewaar dit uittreksel van deze verklaring goed. Hiermee kunt u instanties inlichten en administratieve zaken regelen.

Door de gemeente wordt een verklaring van overlijden opgemaakt, waarvan een uittreksel wordt afgegeven. Bewaar dit uittreksel van deze verklaring goed. Hiermee kunt u instanties inlichten en administratieve zaken regelen.

Inlichten van instanties

 • Stel de werkgever of uitkeringsinstantie op de hoogte.
 • Stel de bank en eventueel het pensioenfonds op de hoogte
 • Stel de verhuurder of woningbouwvereniging op de hoogte.
 • Stel eventuele hypotheek- of andere kredietverstrekkers op de hoogte.
 • Zeg verzekeringen op die niet meer nodig zijn. Laat zo nodig de tenaamstelling van andere verzekeringen wijzigen.
 • Zeg abonnementen, lidmaatschappen en contributies op. Bankafschrijvingen kunnen helpen om hierin inzicht te krijgen.
 • U kunt gebruikmaken van de online opzegdienst www.opzegdienst.nl.

Administratieve zaken afhandelen

 • Voor het inlichten van instanties en regelen van administratieve zaken heeft u een uittreksel uit het overlijdensregister nodig (akte van overlijden). Meestal ontvangt u dit van de uitvaartverzorger. Bewaar het goed.
 • Heeft de overledene een testament of laatste wilsbeschikking? Neem contact op met de notaris voor de afhandeling van de erfenis. U heeft hiervoor de akte van overlijden nodig (het uittreksel).
 • Sommige instanties (de bank of hypotheekverstrekker bijvoorbeeld) kunnen vragen om een verklaring van erfrecht/executele met eventueel een boedelvolmacht. Laat deze opstellen door de notaris (doe dit alleen als hierom wordt gevraagd, om onnodige kosten te voorkomen).
 • Regel de nieuwe bevoegdheid voor bank- en spaarrekeningen (hiervoor kan de verklaring van erfrecht nodig zijn). Wijzig de tenaamstelling in ‘Erven van…’
 • Inventariseer banksaldo per overlijdensdatum.
 • Beëindig automatische incasso’s en blokkeer bankpassen en/of eventuele creditcards.
 • Zorg dat openstaande rekeningen worden voldaan en hef dan de rekening(en) op.
 • Vraag een overlijdensuitkering aan. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u automatisch een aanvraagformulier van het UWV of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Had de overledene een werkgever, dan keert deze de overlijdensuitkering uit aan de nabestaande.
 • Informeer of u wellicht in aanmerking komt voor een sociale uitkering, zorgtoeslag, tegemoetkoming in studiekosten, verlaging van belastingtarieven en/of huursubsidie. Dit kan het geval zijn als door een overlijden een deel van het inkomen wegvalt.
 • Ga na of het mogelijk is een verlaging aan te vragen van bepaalde tarieven, zoals bijvoorbeeld de milieubelasting. Dit is het geval als u bijvoorbeeld van een 2- naar een 1-persoonshuishouden gaat.
 • Regel zaken met betrekking tot effectendepots, onroerend goed en effecten.
 • Regel alle belastingzaken zoals aangifte inkomstenbelasting en successierecht.
 • Check de aanwezigheid van profielen op sociale media zoals Facebook, social mediawebsites bieden de mogelijkheid het profiel om te zetten naar een ‘in memoriam’ pagina. Twitter, LinkedIn en Instagram. Om deze te laten verwijderen of aanpassen heeft u de overlijdensakte nodig. Sommige social mediawebsites bieden de mogelijkheid het profiel om te zetten naar een ‘in memoriam’ pagina.
 • Lever het paspoort van de overledene in bij de gemeente. Hier staat geen wettelijke termijn voor. Wacht hiermee in elk geval tot alle administratieve zaken zijn afgerond.
 • Als de overledene een Koninklijke onderscheiding had, moeten de daarbij behorende versierselen retour gestuurd worden. Hoe dat werkt vindt u op www.lintjes.nl.

Wil je meer informatie over bovenstaand onderwerp? Bel ons op 0800-0058