NuNutoriaat

Tegenwoordig is het heel gebruikelijk om je testament online op te stellen. Op NuNotariaat.nl kun je eenvoudig je levenstestament en gewone testament regelen. Je maakt je akte in 3 simpele stappen:

1. Je beantwoordt de online vragen
2. Je gaat naar 1 van de 45 aangesloten notariskantoren om je akte te ondertekenen
3. Je akte wordt ingeschreven bij het Centraal (Levens)testamenten Register

Doordat je een deel van het werk zelf doet (online vragen beantwoorden) wordt de notaris veel tijd bespaard. Akten via NuNotariaat zijn daardoor vaak meer dan 50% voordeliger, zonder in te leveren op de inhoud. Alle NuNotariaat akten zijn volledig en rechtsgeldig. Een testament regel je al voor 225 euro (geen bijkomende kosten).Wat is testament?

In een testament kan je bepalen wat er na jouw overlijden moet gebeuren met jouw erfenis. Een testament is pas geldig als het door jou en door de notaris is ondertekend. Je kunt je testament altijd herroepen als je dat wilt.

Je kunt onder andere de volgende zaken in je testament vastleggen:

Aanwijzen erfgenamen: Als geen testament hebt, dan erft je familie automatisch van je. Samenwonenden (die niet zijn gehuwd of geregistreerd partner zijn) hebben altijd een testament nodig om van elkaar te erven!

Uitstel erfbelasting: Als je kinderen hebt, dan kun je een opvullegaat in je testament opnemen. Hiermee kun je voorkomen dat bij het overlijden van de eerste ouder, al gelijk belasting moet worden betaald over de erfenis van de kinderen. Ook kan met het opvullegaat flexibel worden ingespeeld op toekomstige wijzigingen in belastingtarieven en vrijstellingen. Hierdoor kun je voorkomen dat er teveel erfbelasting door je erfgenamen moet worden betaald.

AWBZ/WLZ-clausule: Met de zogenaamde AWBZ/WLZ-clausule kun je de verplichte eigen bijdrage aan (thuis)zorg op grond van de Wet langdurige zorg beperken. 

Verder kan je denken aan: uitsluiting koude kant, kleinkindlegaat, voogdij, het aanwijzen van een bewindvoerder, het benoemen van een executeur, het verrekenen van eerder gedane schenkingen en wie de zorg voor achterblijvende huisdieren op zich neemt. Wat dit allemaal inhoudt wordt uitvoerig in het informatiepakket van NuNotariaat besproken. Je regelt twee volledige testamenten voor jezelf en je partner via NuNotariaat voor 325 euro (geen bijkomende kosten)


Wat is een levenstestament?

Het levenstestament is niet hetzelfde als een testament. Het zijn aparte akten. In een testament leg je vast wat er moet gebeuren als je bent overleden. Het levenstestament is een volmacht voor het geval dat je niet meer wilsbekwaam bent en werkt tijdens leven.  Wilsonbekwaamheid treedt op bij bijvoorbeeld dementie maar kan ook onverwachts ontstaan als gevolg van een ongeval. Je partner (gehuwd of niet) of kinderen zijn niet automatisch bevoegd om je te vertegenwoordigen.

Als je wilsonbekwaam raakt en er geen levenstestament is, dan moet de rechter beslissen wie voor je mag beslissen. De verkoop van een gezamenlijke woning kan dan bijvoorbeeld niet plaatsvinden zonder een uitspraak van de rechter. Je partner mag ook geen geldzaken voor je regelen bij de bank zonder dat er een notarieel levenstestament is. Kort gezegd: in alle situaties waarin je handtekening nodig is, is een levenstestament vereist. Het bespaart heel veel tijd, geld en ellende als je op tijd een levenstestament hebt geregeld.

Als je ook een Yarden “Mijn Laatste Wensen” uitvaart verzekering hebt afgesloten kan onder voorwaarden een gedeeltelijke uitkering plaatsvinden tijdens leven. Hiervan wordt in het Yarden levenstestament via NuNotariaat.nl automatisch melding gemaakt. Zo zijn de door jou aangewezen gevolmachtigden optimaal geïnformeerd. Als je meer wilt weten over het levenstestament of het Yarden Levenstestament in het bijzonder vraag dan hieronder vrijblijvend het gratis informatiepakket aan. Twee levenstestamenten (voor jou en je partner) kosten bij NuNotariaat samen 375 euro (geen bijkomende kosten).


Waarom een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract kunnen samenwonende stellen die niet met elkaar zijn getrouwd of geregistreerd partners zijn schriftelijke afspraken vastleggen.

Samenwoners hebben een testament nodig om van elkaar te erven. Vaak is het raadzaam om naast testamenten ook een samenlevingscontract af te sluiten. Doe dit bij voorkeur bij de notaris, dan weet je zeker dat je fiscale voordelen geniet. Er zijn verschillende redenen om naast een testament ook een notarieel samenlevingscontract op te stellen. Hieronder noemen we een paar belangrijke redenen:

Met een samenlevingscontract kan je: 

  • Gebruik maken van de partnervrijstelling van ruim 600.000 euro en profiteren van gunstige belastingtarieven (vooropgesteld dat je elkaar als erfgenaam hebt aangewezen in een testament).
  • Partnerpensioen regelen. 

Om voor de fiscus als partner voor de erfbelasting aangemerkt te worden is het naast het hebben van een notarieel samenlevingscontract noodzakelijk dat je:

  • Op het zelfde adres bent ingeschreven.
  • Beiden meerderjarig bent.
  • Geen familie van elkaar bent.
  • Minstens 6 maanden voorafgaand aan het overlijden aan deze voorwaarden voldoen.

Heb je geen samenlevingscontract dan bestaat het risico dat de fiscus weigert dat jullie partner zijn voor de erfbelasting.  In dat geval is het van erfbelasting vrijgestelde bedrag maar iets meer dan 2000 euro. Daarbij is het belastingtarief voor partners voor de erfbelasting ook veel gunstiger. Over het geërfde bedrag hoger dan de vrijstelling betaal je als partner maximaal 20% terwijl dat anders maximaal 40% zou zijn. Om voor de fiscus als partner voor de erfbelasting aangemerkt te worden is het naast het hebben van een notarieel samenlevingscontract noodzakelijk dat je:

  • op het zelfde adres bent ingeschreven,
  • (ii) beiden meerderjarig bent, en
  • (iii) geen familie van elkaar bent. Je moet minstens 6 maanden voorafgaand aan het overlijden aan deze voorwaarden voldoen.

Als je elkaars partner bent voor de erfbelasting dan ben je automatisch elkaars fiscale partner. Andersom is dat niet zo. Realiseer je dat het afsluiten van een samenlevingscontract dus nadelige gevolgen kan hebben voor eventuele AOW, bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag etc.

Als je pensioenregeling voorziet in een partnerpensioen, dan heeft je partner meestal pas recht op dat partnerpensioen als je een samenlevingscontract hebt dat daarin voorziet.

Als de koopwoning van beide partners is (dus gezamenlijke eigendom) dan regelt het samenlevingscontract dat als 1 van beide partners onverwacht iets overkomt, dat de andere partner in de woning mag blijven wonen. Dit wordt geregeld in het zogenaamde verblijvingsbeding. Is de woning niet van allebei, dan heb je ook testamenten nodig om zeker te stellen dat degene die niet de eigendom van de woning heeft, na overlijden van de partner in de woning kan blijven wonen. Een los samenlevingscontract regel je bij NuNotariaat voor 225 euro (geen bijkomende kosten)

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp, vraag dan vrijblijvend het gratis informatiepakket aan via onderstaande knop.


Wat is een verklaring van erfrecht en hoe wikkel ik  de erfenis af?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte die na overlijden door een notaris wordt afgegeven waarom staat wie er is overleden, of er een testament is en wie de erfgenamen zijn. Officiële instellingen eisen vaak een verklaring van erfrecht voordat een erfgenaam handelingen kan verrichten met betrekking tot de overleden persoon. Denk bijvoorbaald aan geld opnemen van de bankrekening en alle andere zaken waarvoor de handtekening van de overledene is vereist. 

Een verklaring van erfrecht kan eenvoudig online kan worden aangevraagd. Het is niet noodzakelijk en ook niet voordeliger om de verklaring van erfrecht op te laten maken bij de notaris die ook het testament heeft opgemaakt. Daarbij hoeft een erfrechtverklaring ook niet te worden opgemaakt door een notaris in de buurt omdat men voor de verklaring van erfrecht zelf niet bij de notaris langs hoeft. Wel moeten alle erfgenamen hun handtekening laten legaliseren. Dit kan echter voor een paar tientjes bij de gemeentebalie of een notaris in de buurt. Online kan een verklaring van erfrecht al voor 150 euro worden geregeld via NuNotariaat.nl.

Voor de afwikkeling van een nalatenschap werkt NuNotariaat samen met Erfenisbeheer.nl. Erfenisbeheer is gespecialiseerd in het afwikkelen van eenvoudige maar ook complexere erfenissen. Ook als de verstandhouding tussen de erfgenamen niet goed meer is kan Erfenisbeheer als onafhankelijk en ervaren professional, vaak nog veel voor u betekenen om de verdeling alsnog goed te realiseren.

Als je graag extra informatie wilt ontvangen over de verklaring van erfrecht of over het afwikkelen van een erfenis door Erfenisbeheer vraag dan geheel vrijblijvend hieronder het informatiepakket aan.